מילון מונחי פוקר לשחקנים מתחילים ומתקדמים

לשחקני פוקר מתחילים יש לפעמים חוסר ביטחון בזמן שהם משחקים פוקר עם שחקנים מנוסים. הסיבה לכך, היא ששחקנים מנוסים נוטים להשתמש במונחי פוקר מתקדמים ששחקני פוקר מתחילים עוד לא מכירים או מבינים את משמעותם.

כדי לעזור לשחקני הפוקר אונליין המתחילים, הכנו לכם את מילון מונחי הפוקר המקיף. קראו וזכרו את המושגים ועל הדרך גם תשפרו את רמת המשחק שלכם.

מילון מונחי פוקר אונליין

כללי

 • יד – Pocket Cards – שני הקלפים שמקבל כל שחקן מהדילר נקראים גם קלפי כיס.
 • פוט – Pot – הקופה הכללית שמכילה את כל ההימורים שהוכנסו ביד.
 • צ'יפים – Chips – מטבעות פלסטיק עם ערכים המסמנים את כמות שווי הכסף שלך.
 • בלינדים – Blinds – הימורי החובה שמוטלים על ה SB וה BB במשחקי טורנירים הבלינדים עולים כל זמן נקוב שנקבע מראש.
 • קלפי קהילה – Community Cards – הקלפים שנפתחים על ידי הדילר ומשותפים לכלל השחקנים.
 • פרי פלופ – Pre Flop – שלב ההימורים הראשון לאחר חלוקת קלפי הכיס מהדילר.
 • פלופ – Flop – שלושת קלפי הקהילה הראשונים שיפתח הדילר. שאחריו יפתח סבב הימורים.
 • טרן – Turn – קלף הקהילה הרביעי שיפתח הדילר. שאחריו יפתח סבב הימורים.
 • ריבר – River – קלף הקהילה החמישי שיפתח הדילר. שאחריו יפתח סבב הימורים.
 • רחוב – Street – כל סיבוב הימורים נקרא רחוב.
 • בורד – Board – מרכז השולחן שבו נפתחו כל קלפי הקהילה שאיתם השחקן מנסה להרכיב את היד החזקה עם קלפי הכיס שלו.
 • אאוט – Out – קלף אשר יחזק לכם את היד. יכולים להיות מספר אאוטים בכל יד.
 • ביי אין – Buy In – דמי הכניסה עבור כניסה לשולחן.
 • רי ביי – Re Buy – שחקן שאיבד את כל הצ'יפים שלו יכול לבצע תשלום נוסף עבור כניסה חזרה למשחק. בטורנירים האפשרות לרי ביי מוגדרת מראש.
 • גניה – Rake – העמלה שמנהל המשחק לוקח מכל יד. בפוקר אונליין, פלטפורמת הפוקר מפרסמת את גובה ה Rake שהיא גובה.
 • טילט – Tilt איבוד ריכוז במשחק לאחר הפסד של יד שבדרך כלל הייתה חזקה ושמובילה קבלת החלטות שגויות ופזיזות.
 • נאטס – Nuts – היד החזקה ביותר שאפשר להרכיב ביד ספציפית מקלפי הכיס וקלפי הקהילה. (יד הנאטס משתנה כמובן מיד ליד).
 • קיקר – Kicker – במידה ולשני שחקנים יש קלף כיס אחד זהה ובמידה ושניהם יגיעו לשאודאון השחקן שלו יהיה קלף כיס שני יותר גבוה שיכנס לבורד יהיה זה שינצח. דוגמא: A-K נגד A-Q במידה ועל הבורד נפתחו הקלפים הבאים A-5-9-2-J השחקן עם  A-K ינצח.
 • שחקן טייט – Tight player שחקן שמשחק בעיקר ידיים פרימיום וללא סיכונים מיותרים.
 • שחקן לוס – Loose Player – שחקן שמשחק אחוז גבוה מהידיים, שלא בהכרח הידיים שהוא מחזיק – קלפי הכיס בעלי סיכוי גבוה לנצח.
 • שחקן אגרסיבי – Aggressive Player – שחקן שמבצע בעיקר הימורים ופחות משתמש בצ'ק או קול.

מדרג הידיים

 • רויאל פלאש – Royal Flush – היד הכי החזקה רצף של קלפים מ 10 ועד אס מאותה צורה וצבע.
 • סטריט פלאש – Straight Flush – רצף של 5 קלפים מאותו צבע וצורה.
 •  קואד – Quads – ארבעה קלפים מאותו דירוג.
 • פול – Full House – שלושה קלפים מאותו דירוג ועוד שני קלפים מדירוג שונה.
 • פלאש – צבע – Flush – חמישה קלפים מאותו צבע וצורה אך ללא רצף.
 • סטרייט – קנטה – Straight – רצף של חמישה קלפים שלא מאותו צבע וצורה.
 • שלישיה – Trips – שלושה קלפים מאותו מידרג. במידה והחזקתם זוג ביד והקלף השלישי הוא חלק מקלפי הקהילה אז השלישיה תקרא סט – SET.
 • זוגות – Pairs – שני צמדים של קלפים מאותו דירוג.
 • זוג – Pair – שני קלפים מאותו דירוג.
 • קלף גבוה – High Card – הקלף הכי גבוה שמחזיק השחקן במידה והוא הכי גבוה בין השחקנים הוא ינצח את היד.

תיאור זוגות:

 • זוג גבוה – Top Pair – שחקן המחזיק זוג אחד שהוא הקלף הראשון בדירוג שנפתח בפלופ. דוגמא: שחקן מחזיק 8-10 ובפלופ נפתח 4-5-10 לשחקן זה יש זוג גבוה.
 • זוג אמצעי – Middle Pair – שחקן המחזיק זוג אחד שהוא הקלף השני בדירוג שנפתח בפלופ. דוגמא: שחקן מחזיק 4-6 ובפלופ נפתח 3-6-10. לשחקן זה יש זוג אמצעי.
 • זוג נמוך – Bottom Pair – שחקן המחזיק זוג אחד שהוא הקלף הנמוך בדירוג שנפתח בפלופ. דוגמא: שחקן מחזיק 8-J ובפלופ נפתח 8-Q-K. לשחקן זה יש זוג נמוך.
 • זוג מעל – Over Pair – שחקן המחזיק זוג ביד שגבוה מכל קלפי הקהילה שנפתחו בפלופ. דוגמא: שחקן מחזיק זוג Q-Q ובפלופ נפתח 6-7-10 לשחקן זה יש זוג מעל הבורד (דוגמא נוספת, ראו תמונה).

זוג גבוה מהבורד אובר פייר

קלפים שאפשר לקבל:

  • סוטד – Suited – שני קלפי כיס עם אותה צורה. דוגמא: אס קינג עלה שחור הם קלפים סוטד.
  • אוף סוט – Off Suit – שני קלפי כיס עם צורה שונה.
  • רינבואו – Rainbow – מצב שבו בפלופ שנפתח לא מופיעים שני קלפים עם אותה צורה.
  • יד פרימיום – Premium Hand – אחת מעשרת הידיים החזקות בפוקר שהן: A-A, K-K, Q-Q, J-J, A-K Suited, 10-10, A-K Offsuit, A-Q Suited, 9-9, A-J Suited.
  • אובר קארדס – Over Cards – מצב שברשותך שני קלפי כיס שהם גבוהים יותר מקלפי הבורד או שהם גבוהים מהיד שמחזיק שחקן יריב במקרה של אול אין.
  • קונקטורס – Connectors – קבלת שני קלפי כיס בסדר עולה. לדוגמא: 8-9 הם קלפים קונטורס.
  • סוטד קונקטורס – Suited Connectors – קבלת שני קלפי כיס בסדר עולה שהם מאותה צורה. לדוגמא: 8-9  לבהם קלפים סוטד קונטורס.
  • קלפי רווח – One Gap – קבלת שני קלפי כיס עם רווח אחד בינהם. דוגמא: 8-10.
  • פלאש דרו – Flush Draw – במידה ואתם נמצאים אחרי הפלופ או הטרן עם 4 קלפים מאותה צורה וצבע, אתם במצב פלאש דרו. אם אתם מחזיקים את קלף ה A אתם בריצה לפלאש דרו נאטס – Flush Draw Nuts. דוגמא: אתם מחזיקים A-K סוט לב ובפלופ נפתח 2-8-10 ששני קלפים מסדרת לבבות זהו מצב פלאש דרו נאטס (דוגמא נוספת ראו תמונה).

פלאש דרו 4 קלפים מאותה סדרה

  • פוקט רוקטס – Pocket Rockets – קבלת הזוג הכי חזק A-A.

עמדות ומיקומים

 • כפתור דילר – Dealer Button – כפתור פלסטיק המסמן את עמדת הדילר ובסיום כל יד הוא מתקדם לפי כיון השעון.
 • סמול בלינד – Small Blind – העמדה הראשונה לאחר הדילר, שחקן בעמדה זו מחויב בחצי מגובה הימור החובה. בפוקר אונליין העמדה מסומנת ב SB.
 • ביג בלינד – Big Blind – העמדה שמשמאל לעמדת ה SB, שחקן בעמדה זו מחויב לשלם את הימור החובה במלואו. בפוקר אונליין העמדה מסומנת ב BB.
 • אנדר דה גאן – Under The Gun העמדה הראשונה לאחר עמדת ה BB. השחקן בעמדה זו הוא הראשון שמבצע פעולה ביד. בפוקר אונליין העמדה מסומנת ב UTG.
 • עמדה אמצעית – Middle Position – שחקן הנמצא באמצע הסיבוב שמימינו ומשמאלו מספר שחקנים שווה. עמדה רלבנטית בעיקר במשחק פוקר עם הרבה משתתפים.
 • פול רינג – Full Ring – תיאור של שולחן פוקר עם יותר משישה שחקנים בדרך כלל משתמשים בביטוי למשחק פוקר עם תשעה או עשרה שחקנים.
 • עמדה מאוחרת – Late Position – השחקן שנמצא בעמדה הכי רחוקה מהדילר לפי כיון השעון. עמדה שהיא רלבנטית בעיקר במשחק פוקר עם הרבה משתתפים.
 • הייג'ק – Hijack – עמדה מאוחרת. הכוונה לשחקן שנמצא שתי עמדות מימין לעמדת הכפתור (עמדה רלבנטית בשולחן פוקר פול רינג).
 • קאטאוף – Cutoff – עמדה מאוחרת. הכוונה לשחקן שנמצא עמדה אחת מימין לעמדת הכפתור (עמדה רלבנטית בשולחן פוקר פול רינג).
 • אנטי – Ante – הימור חובה על כלל השחקנים שנכנס לפוט עוד לפני חלוקת הקלפים. בדרך כלל זהו הימור שקיים בשלבים מתקדמים של טורנירים.
 • סטרדל – Straddle – פעולה של לקיחת עמדה של השחקן שנמצא משמאלו של ה BB על ידי הכנסת אימור כפול מגובה הבלינדים לפני קבלת היד – קלפי הכיס. אפשרי רק במשחקי קאש ולא טורנירים.
 • זמן – Time – הזמן המוקצב לשחקן כדי לקחת החלטה. בפוקר אונליין יופעל שעון קצוב שבסיומו אם לא לקחתם החלטה תתבצע פעולת Fold.
 • שורט – Short – מצב בו לשחקן אין הרבה צ'יפים והוא צריך להתאים את שיטת המשחק שלו לכמות הצ'יפים.
 • צ'יפ לידר – Chip Leader – השחקן עם הכי הרבה צ'יפים בשולחן נכון לאותו רגע ספירה.
 • באבל – Bubble – שלב בטורניר שבו השחקנים נמצאים מקום אחד לפני הבטחת זכיה בפרס. אם בטורניר יש 3 זוכים אז ברגע שישארו 4 שחקנים הם יהיו בשלב הבאבל.
 • ראש בראש – Heads Up – משחק פוקר שבו יש שני שחקנים בלבד. המשחק יכול להתחיל ככה או להגיע למצב שבו נשארו רק שני שחקנים אחרי שכל השאר הודחו.

מיליון מונחי ומושגי פוקר

פעולות

 • צ'ק – Check – פעולה שמקדמת את היד ללא ביצוע שום פעולת הימור. במידה ושחקן ביצע פעולת הימור לא ניתן לבצע צ'ק.
 • צ'ק רייז – Check Raise – שחקן שמבצע פעולת צ'ק ולאחר ששחקן אחר מבצע הימור השחקן שביצע את הצ'ק מבצע רי רייז.
 • בט – Bet – פעולה שמבצע שחקן המחליט להכניס כסף לפוט.
 • קול – Call – שחקן שמשלם את ההימור ששחקן אחר ביצע.
 • רייז – Raise – פעולת הימור נוספת שמבצע שחקן לאחר פעולת בט שבוצעה לפני כן.
 • רי רייז – Re Raise – פעולת הימור שלישית שמבצע שחקן לאחר פעולת רייז שבוצעה לפני כן נקרא גם 3Bet.
 • אול אין – All In – פעולת הימור שבה השחקן מכניס את כל הצ'יפים שלו.
 • פולד – Fold – ויתור על השתתפות ביד וזריקת הקלפים.
 • שואו דאון – Showdown – השלב האחרון ביד וחשיפת הקלפים והכרזת המנצח. מנצח יכול להיקבע גם ללא חשיפת קלפים.
 • מאק – Muck – פעולה של זריקת הקלפים בלי חשיפתם. בדרך כלל מבוצע כדי לא לחשוף ניסיון בלוף.
 • לימפ – Limp – תשלום של הבלינד בלבד ללא פעולת הימור.
 • בלוף – Bluff – מהלך של שחקן לזכות ביד למרות שאין ברושתו יד חזקה.
 • חצי בלוף – Semi Bluff – מהלך של שחקן לזכות ביד שברשותו יד בינונית עם סיכוי להתחזק.
 • סקויז – Squeeze – פעולה של שחקן שמגיע לאחר ששחקן אחד ביצע הימור ושחקן אחר השווה, ומבצע הימור גבוה כדי להוציא שחקנים מהיד.
 • בידוד – Isolate – פעולה של הימור גבוה של שחקן שמגיעה בדרך כלל לאחר ששחקן שורט נכנס לאול אין ומטרת השחקן שביצע את ההימור הגבוה לבודד אותם משאר השחקנים.
 • משחק איטי – Slow Play – צורת משחק של שחקנים עם יד חזקה שלא רוצים לקחת את השליטה על היד כדי לתת לשחקנים אחרים להמר קודם. יש סיכון יותר גבוה להפסיד יד חזקה בצורה זו.
 • הימור המשך – Continuation Bet – שחקן שביצע הימור בשלב הפרי פלופ מבצע הימור המשך אחרי שהפלופ נפתח כדי להראות דומיננטיות ביד שם נוסף לפעולה הוא C Bet.
 • ריצה – Run – מצב במשחקי קאש שבו השחקנים שנכנסו לאול אין מבקשים שקלפי הקהילה יפתחו מספר פעמים. זה יכול להיות בורד מלא (אול אין פרי פלופ), רק טרן וריבר או אפילו רק ריבר.
 • שריפה – Burn – פעולה שהדילר עושה לפני התחלה של חלוקת קלפים או פתיחה של הפלופ, הטרן והריבר. בפעולה זו שורף הדילר את הקלף הראשון שמופיע בחבילת הקלפים ומציא אותו מהמשחק.
 • שבירה – Break – שחקן שמחזיק זוג קלפים חזק ונכנס לאול אין ומפסיד לשחקן שהחזיק יד חלשה. דוגמא: שחקן מחזיק זוג A-A ונכנס לאול אין עם שחקן שמחזיק K-K הבורד שנפתח K-J-7-6-2 שבר את זוג ה A-A.
 • בד ביט – Bad Beat – שחקן שהוביל בכל מהלך היד אך הקלף שנפתח בריבר שינה את מצבו מנצחון להפסד.

קלפי כיס סוט מאותה סדרה

למתקדמים

 • אופן אנדד – Open Ended – משתמשים גם במונח אפ אנד דאון. אחרי שהפלופ נפתח וביחד עם קלפי הכיס שלנו נוכל לקבל קנטה / סטרייט משני כיונים. דוגמא: קלפי הכיס שלנו הם 9-10 ובפלופ נפתח 7-8-2 נוכל לקבל קנטה עם יגיע J (אפ) או 6 (דאון).
 • גאטשוט – Gutshot – מצב שבו אנו נמצאים אחרי הפלופ ושבאפשרותנו להשלים קנטה / סטרייט רק באמצעות קלף אחד. דוגמא: קלפי הכיס שלנו הם 9-10 ובפלופ נפתח Q-8-2. נוכל לקבל קנטה רק אם יגיע J.
 • בק דור – Back Door – מצב בו שחקן מקבל שני קלפים ברצף בטרן ובריבר שמובילים אותו ממצב של הפסד למצב של נצחון ביד. לדוגמא: שחקן מחזיק J-10 לב ובפלופ נפתח 8-2 A לב, ובטרן נפתח 4 לב ובריבר K לב. השחקן קיבל צבע יד חזקה שהגדילה את הסיכוי לנצחון.
 • פוט קומיטד – Pot Committed – מצב בו כמות הצ'יפים שבקופה וביחס לכמות הצ'יפים שברשותך לא מאפשרת לך לבצע פולד אלא לשלם את ההימור.
 • סיכויי קופה – Pot Odds – היחס של כל הצ'יפים שיש בקופה לגובה ההימור שביצע שחקן לפניך שעליך לשלם כדי להישאר ביד.
 • אקויטי – Equity – האחוז המוערך שלך לזכות ביד. עם אתה מעריך שהסיכוי שלך לזכות ביד הוא 50% וכרגע בפוט יש 300 שח, האקויטי שלך הוא 150 שח וכך עליך להחליט עם שווה לך להמשיך ביד או לא.
 • פולד אקויטי – Fold Equity – מהי ההסתברות ששחקן יתקפל מול הימור או העלאה שנבצע.
 • אקשן – Action – מצב שבו שחקנים מפצעים פעולות הימורים רבות ומעלים את גובה הקופה יד אחרי יד. שחקני קאש אוהבים משחקי פוקר עם הרבה אקשן.
 • פוקר נו לימיט – Poker No-Limit – צורת משחק של פוקר שבה אין הגבלה על גובה היימור ששחקן יכול לבצע בהתאם לכמות הצ'יפים שלו.
 • לימיט פוקר – Limit Poker – צורת משחק של פוקר שעל השחקנים יש הגבלות בגובה ההימור שהם יכולים לבצע.
 • קופה משפחתית – Family Pot – לאחר שסבב ההימורים הרראשון פרי פלופ הסתיים ואף שחקן לא ביצע הימור אלא כולם רק שילמו את הבלינדים.
 • קופה צדדית – Side Pot – מצב שבו מספר שחקנים משתתפים ביד ואחד השחקנים נכנס לאול אין, סך ההימורים של כל השחקנים ביחד לכמות הצ'יפים של שחקן זה יהיו הקופה הצדדית של השחקן. ביד מסוימת יכולים להיות מספר קופות צדדיות.
 • חלוקת קופה – Split Pot – מצב שבו השחקנים שהגיעו לשואודאון הרכיבו את אותה יד מנצחת וכמות הצ'יפים בקופה מתחלקת בינהם.
 • סימן – Tell – סימן ששחקן מבצע שלא במודע בו הוא נותן רמזים מסגירים על חוזק היד שלו או חולשתה.
 • רודף – Chase – שחקן שמחזיק קלפי כיס שהסיכוי שלו לקבל קלף אאוט הוא נמוך מאוד.
 • דרו דד – Draw Dead – מצב בו איבדתם את הסיכוי לנצח. לדוגמא: נכנסתם לאול אין עם זוג A-A ומולכם שחקן עם A-K אוף סוט. הפלופ שנפתח הוא A-4-6 לשחקן עם A-K אבד הסיכוי לנצח והוא דרו דד.
 • צ'ופ – Chop – במידה ואף שחקן לא שילם את הבלינדים חוץ משחקני ה SB,BB רשאי הדילר להחזיר להם את הבלינדים ולעבור ליד הבאה.
 • דונק בט – Donk Bet – הימור שמגיע משחקן שלא ביצע הימור בסבב ההימורים הקודם והוא לא מחכה להימור המשך מהשחקן שביצע את ההימור הראשון בסס ההימורים הקודם.
 • בנק רול – Bankroll – כמות הכסף שיש לכם לטובת הפוקר בכלל. בהתאם לכך עליכם לקבוע את סכום דמי הכניסה למשחקי הקאש או הטורנירים המתאימים לכם למשחק.
 • פלופ רטוב – Wet Flop – פלופ שבו נפתחו קלפים אשר השחקנים יכולים להרכיב צבע או רצף.
 • פלופ יבש – Dry Flop – פלופ שכל הקלפים שנפתחו מסדרות שונות וללא קלפים קונקטור או ואן גאפ.

מונחים לתיאור טורנירי פוקר אונליין

 • טורניר לויין – Satellite – השתתפות בטורניר שלמנצח בו מובטח כרטיס לטורניר גדול ויוקרתי יותר. מתאים לשחקנים עם בנק רול נמוך ולא יכולים לשלם דמי כניסה גבוהים לטורנירים.
 • טורניר חינם – Freeroll – טורניר פוקר אונליין בו הכניסה היא חינם ולא צריך לשלם דמי כניסה.
 • הד און – Add on – שלב בטורנירי פוקר אונליין בו רשאים השחקנים לקנות עוד צ'יפים למרות שלא הפסידו את הצ'יפים שיש להם. שלב התחזקות שפתוח לכל השחקנים.
 • טורניר פריזאאוט – Freezeout – טורניר אונליין שבהם אין אפשרות לקניה נוספת – רי ביי. במידה והפסתדם את הצ'יפים שלכם סיימתם את המשחק.
 • טורניר באונטי – Bounty – טורניר בו יש פרס על ראשכם, השחקן שידיח אתכם מהטורניר יזכה בסכום שעל ראשכם. טורניר הבאונטי מיסתורי הוא אחד מטורניר הפוקר הפופולרים בעולם.

לידע כללי פחות חשוב למשחק

 • כבש / דג – Fish – כינוי שנדבק לשחקנים שמפסידים הרבה.
 • שלמן – שחקן שמשלם כל הימור שנעשה בשולחן ללא קשר לסיכויים שלו ביד.
 • יד אנה קורניקובה – החזקה של A-K שמסמלים ראשי תיבות של שחקנית הטניס.
 • יד דויל ברונסון – יד הפתיחה 10-2 נקראת ברונסון בגלל שהוא ניצח איתה פעמיים את היד האחרונה בטורניר המרכזי של ה WSOP.
 • ברווזים – Ducks – שחקן המחזיק את הזוג החלש ביותר.
 • דילר שחור – כינוי שנדבק לדילרים שפותחים בורדים שגורמים לידים חזקות להפסיד. בהנחה שאין רמאות, לדילר אין השפעה על מי שינצח ביד.

שאלות ותשובות מושגים בפוקר

אם אתם משחקים פוקר אונליין, בטח ראיתם את המילה Rake, משמעות המילה היא עמלה / גניה (סלנג הפוקר). והכוונה לעמלה אותה גובה האדם או האתר שמארגן את משחק הפוקר אותו אתם משחקים.
פלופ אלו שלושת הקלפים הראשונים אותם פותח הדילר בשולחן. אלו קלפי קהילה גלוים שנפתחים לאחר סבב ההימורים הראשון.
שחקן המחזיק זוג ביד שגבוה מעל כל קלפי הקהילה שנפתחו מחזיק זוג שנקרא גם אובר פייר – Over Pair.
מצב בו אתם מחזיקים 4 קלפים מאותו סוט אחרי הפלופ או הטרן (בשילוב של קלפי הכיס וקלפי הקהילה כמובן) נקרא פלאש דרו – Flush Draw.
באבל זהו שלב בטורניר פוקר, בו השחקנים נמצאים הדחה של שחקן אחד מהבטחת פרס כספי בטורניר. לדוגמא בטורניר בו 8 השחקנים האחרונים מקבלים פרס ברגע שישארו 9 שחקנים הטורניר יהיה בשלב הבאבל.

תוכן עניינים

Picture of ליאור מור

ליאור מור

שחקן פוקר וכותב תוכן של בלוג הפוקר של Poker-Place.com.

השירותים המוזכרים באתר זה ניתנים ע"י אתרים חיצונים ומשתמש/ת העושה שימוש במידע זה עושה זאת על סמך שיקול דעתו/ה ועל אחריותו/ה. Poker-Place.com הינו אתר תוכן של עולם הפוקר אונליין בלבד. והוא איננו מפעיל או בעלים של אף אתר אחר המוזכר בדפי מידע באתר.

מילון מונחי פוקר
אתרי פוקר פופולריים:
לוגו להרשמה ל 7XL פוקר

הרשמה והורדה 7XL

חדר הפוקר אונליין המוביל בעולם

לוגו להרשמה ל BetOnline פוקר

הרשמה והורדה BetOnline

עד 100% בונוס על הפקדה עם הקוד POKER1000

לוגו להרשמה של Tiger Gaming פוקר

הרשמה והורדה Tiger Gaming

בונוסים לשחקנים חדשים

בלחיצה הינך מאשר/ת שאת/ה מעל גיל 18 והינך מודע/ת שהשירות המוזכר באתר זה ניתן ע"י אתר חיצוני ומשתמש/ת העושה שימוש במידע עושה זאת על סמך שיקול דעתו/ה ועל אחריותו/ה.

Scroll to Top